• TAU:
 • 00
 • 12
 • 24
 • 36
 • 48
 • 60
 • 72
 • 84
 • 096
 • 108
 • 120
 • 132
 • 6d
 • 7d
 • 8.0
 • 9.0
 • 9.5
 • 10d
 • 10.5
 • 11d
 • 11.5
 • 12d
 • 12.5
 • 13d
 • 13.5
 • 14d
 • 14.5
 • 15d
If blank, model image not available

PREVIOUS FORECAST CYCLES:
 • 16/00Z
 • 16/12Z
 • 17/00Z
 • 17/12Z
 • 18/00Z
 • 18/12Z
 • 19/00Z
 • 19/12Z
 • 20/00Z
 • 20/12Z
 • 21/00Z
 • 21/12Z

  SNOWFALL PERCENTILES [inches]:
 • [50%]

 • ENSEMBLE MEAN SNOWFALL
 • SNOW DEPTH 1-INCH
 • +6-INCH

 • SNOWFALL OVER [inches]:
 • [1]
 • [3]
 • [6]
 • [12]
 • [24]